Serunya Bermain Dengan Rusa Jawa di KPH Parengan Bojonegoro
Serunya Bermain Dengan Rusa Jawa di KPH Parengan Bojonegoro
Unduh aplikasi kami
A Group Member of Viva
viva

Serunya Bermain Dengan Rusa Jawa di KPH Parengan Bojonegoro

Sabtu, 21 Juli 2018 | 11:19 WIB
  • 48 Foto
  • Oleh : Muhammad Ali Wafa

VIVA –Populasi Rusa Jawa yang terdapat di penangkaran tersebut mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada Agustus 2017, jumlah Rusa Jawa yang terdapat di penangkaran Rusa Jawa KPH Parengan berjumlah 41 ekor. Penangkaran Rusa Jawa di KPH Parengan berkewajiban melakukan pelepasliaran Rusa Jawa hasil penangkaran. Salah satu syarat pelepasliaran adalah ketersediaan dan kelayakan habitat yang digunakan untuk lokasi pelepasliaran.